Alle kinderen moeten kunnen sporten. Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Kinderen vanaf 4 tot en met 17 jaar uit de gemeente Houten komen hiervoor in aanmerking. De bijdrage van het Jeugdsportfonds bedraagt maximaal € 225,- per jaar per kind. Hiervan betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen en sportspullen.

Alleen mensen die op professionele basis met het kind werken, kunnen een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld een leerkracht van school, een hulpverlener, de jongerenwerker van vanHouten&co, de intern begeleider of maatschappelijk werker. Ouders of (trainers van) sportverenigingen kunnen géén aanvraag indienen, maar wel doorverwijzen.

Teamsport en/of sport bij een vereniging krijgt voorrang. Aanvragen voor een individuele sport en/of sport bij een commerciële sportaanbieder worden in principe niet gehonoreerd. (Aanvragen voor zwemmen, dansen en aangepast sporten zijn uitzonderingen). Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan. Een aanvraag wordt nooit automatisch verlengd.

Van november 2017 t/m november 2019 zijn er afspraken gemaakt met gemeente en zwembad De Wetering (Optisport), zodat kinderen hun zwemdiploma A kunnen halen via het Jeugdsportfonds, mét diplomagarantie. De aanvraag kan worden gedaan bij Optisport Zwembad De Wetering, Hefbrug 3 te Houten. Hier kan een aanvraag voor €595,- worden gedaan voor het A-diploma. Dit is inclusief alle kosten, zoals inschrijfgeld en diploma.
Belangrijk: De diplomagarantie is alleen geldig wanneer het kind (bijna) alle zwemlessen volgt. De garantie vervalt wanneer een kind in deze periode 4 keer niet is geweest.

De bijdrage voor het behalen van een A-diploma kan eenmalig worden aangevraagd. In dezelfde periode dat een bijdrage voor het behalen van het A-diploma is toegekend, kan nog een aanvraag bij het Jeugdsportfonds worden gedaan voor een andere sport óf bij het Jeugdcultuurfonds voor een cultuuractiviteit. Er kan geen aanvraag worden gedaan voor zwemlessen voor het C-diploma. 

Meer informatie over een Jeugdsportfonds aanvraag voor de inwoners van de gemeente Houten is te vinden op de website van Jeugdsportfonds Utrecht.

Hieronder het overzicht van de organisaties in Houten, die als intermediair / aanvrager, kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag:

 Scholen:  Overige instellingen: 
 Montessori school   Reinaerde
 De Fontein  Profilazorg
 OBS De Brug  Stichting Timon
 OBS De Plantage  Auris Dienstverlening Houten 
 OBS Klavertje Vier  Bureau Jeugdzorg 
 OBS Ridderspoor  GGD Regio Utrecht
 PCBS De Zonnewijzer   Vitras CMD
 RKBS De Vlinder  Stichting Leergeld
 SBO De Wissel  Gemeente Houten (Sociaal team)
 Houtens (VO)  van Houten&co
 College de Heemlanden (VO)  

 

 

 

 

Banner Zoeken website 2