In Nederland zijn er een aantal vervoersregelingen voor mensen met een beperking. Alle regelingen hebben als uitgangspunt dat het een oplossing biedt voor mensen met een beperking die niet met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen. Special Heroes Nederland regelt met financiering van het Ministerie van VWS het vervoer voor teamsporters met een beperking.

Wat houdt de regeling in?
Doel: mede door de vervoersregeling kunnen teamsporters met een ernstige lichamelijke beperking gezamenlijk trainen en aan competities deelnemen door het hele land.
Wat: de sportvervoersregeling is een tegemoetkoming in de kilometers voor het sportvervoer van mensen met een beperking.
Voor wie: de sportvervoersregeling ‘teamsporters met een beperking’ is bedoeld voor teamsporters met een ernstige lichamelijke beperking die een teamsport beoefenen bij een sportbond.
Door wie: VWS financiert de sportvervoersregeling. Stichting Special Heroes Nederland kent de vervoersregeling op basis van vastgestelde criteria toe. Transvision is het vervoersbedrijf dat het sportvervoer uitvoert.

Wanneer je gebruik wilt maken van de vervoersregeling, dan dien je aan alle onderstaande criteria te voldoen:
- Je hebt een zodanig ernstige (lichamelijke) beperking dat je van iemand hulp nodig hebt met het vervoer.
- Je bent een teamsporter (je vormt samen met minimaal 1 andere persoon met een ernstige beperking een eigen sportteam).
- Je bent lid van de vereniging die is aangesloten bij een sportbond met een aanbod aan competities voor mensen met een beperking.
- Je bent niet in staat om even over te stappen of je reist met een extra rolstoel en/of sportmaterialen.
- Je hebt geen eigen vervoer.
- Je kunt voor het beoefenen van je sport niet (of heel moeilijk) gebruik maken van een bestaande vervoersregeling.

Indien je gebruik wilt maken van de vervoersregeling, dan gelden de volgende voorwaarden:
- Het sportvervoer geldt voor vervoer van en naar trainingen, wedstrijden, evenementen en kampioenschappen gelijk aan wedstrijden, centrale trainingen en wedstrijden van nationale selecties in Nederland.
- Het vervoer wordt door Transvision verzorgd.
- Er geldt een maximale toekenning van 4000 kilometers voor 2016.
- Er geldt een eigen bijdrage van 20 eurocent per kilometer.
- U dient Transvision te machtigen voor een automatische incasso van de eigen bijdrage.
- De afrekening vindt plaats na afloop van de maand waarin gereisd is.
- De afrekening wordt gebaseerd op het via een routeplanner berekende aantal kilometers op basis van de snelste route.
- Toewijzing geschiedt op basis van beoordeling beschikbare budget en beoordeling criteria.
- Periodiek zal, ad random, controle plaatsvinden. Je bent verplicht bij controle toelichting te geven indien hiernaar gevraagd wordt.
- Je kunt met de regeling een medesporter of begeleider mee laten reizen.
- Aantal meereizenden is gelimiteerd aan het aantal zitplaatsen van het door de vervoerder gekozen vervoermiddel.
- Voor meereizenden wordt geen eigen bijdrage per kilometers berekend.
- Voor meereizenden wordt wel voor iedere stop een eigen bijdrage van €5,30 berekend.
- Transvision kan je verplichten om het vervoer te combineren.
- Het aantal toegewezen kilometers per kalenderjaar van de eerste periode vervalt per 31/12/2016

Aanvraagformulier-sportvervoer-2016.pdf

Na ontvangst en beoordeling van het inschrijfformulier door Stichting Special Heroes Nederland wordt een voorlopige toewijzing van het aantal kilometers gedaan. Toewijzing geschiedt op basis van het beschikbare budget en van de beoordeling of je voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit sportvervoer.

Stichting Special Heroes Nederland stuurt het inschrijfformulier door naar Transvision. Je ontvangt van Transvision bericht over het aantal kilometers dat je toegewezen hebt gekregen.

Het aantal toegewezen kilometers kan in de loop van het jaar (negatief) worden aangepast, afhankelijk van het aantal aanmeldingen en het beschikbare budget.

Kijk voor het actuele nieuws over deze vervoersregeling op www.onbeperktsportief.nl.

 

 

Banner Zoeken website 2