Voor Sportpunt Houten is het stimuleren van bewegen een belangrijke doelstelling. Als jongeren op een positieve manier met bewegen in aanraking komen, blijven zij langer en met plezier in beweging. Tijdens het bewegingsonderwijs op school komen kinderen al vroeg in aanraking met sport en bewegen. Sportpunt Houten wil graag een bijdrage leveren aan goed bewegingsonderwijs en daarvoor worden jaarlijks één of meerdere bijscholingen georganiseerd voor de (gym)docenten.

Er worden zowel workshops georganiseerd voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Thema's en onderwerpen variëren, deels afhankelijk van de vraag of de trends. In het verleden zijn er onder andere bijscholingen georganiseerd met het onderwerp Kleuters in Beweging, Passend Onderwijs in de gymles en workshops Free Running, padel en golf voor het voortgezet onderwijs.

In het najaar van 2019 heeft de workshop Beweeg je Klas! plaatsgevonden. Waar veel enthousiaste leerkrachten uit het basisonderwijs kennis hebben gemaakt met vormen van bewegend leren in het kader van meer bewegen gedurende een schooldag. Op woensdag 28 oktober zal er een nieuwe bijscholing plaatsvinden! 

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over bijscholingen voor docenten, neem dan contact op met Sanne Papavoine.

20191001 153239