watertappmeerJOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Al meer dan 103 gemeenten gebruiken de JOGG-aanpak, waaronder de gemeente Houten. Met deze aanpak zetten lokale samenwerkingen tussen private en publieke partijen zich in voor een gezonder gewicht onder jongeren. De JOGG activiteiten in Houten zullen opgezet worden rond de thema’s water, fruit & groente en bewegen.

In 2015 zijn er in Houten watertappunten geopend op sportcomplex De Meerpaal, sportpark De Kruisboog en het park Schoneveld. Daarnaast wordt het drinken van water gestimuleerd op de Peuterschool, de Kinderopvang en de scholen. Ook is er aandacht geweest voor de Gezonde Schoolkantine op het voortgezet onderwijs.

Binnen het basisonderwijs is ingezet op de gezonde Avond-4-Daagse. Ook is vanuit het JOGG een samenwerking opgestart met FC Utrecht Maatschappelijk, wat heeft geresulteerd een twee bezoeken van spelers van FC Utrecht, waarbij gezonde leefstijl en bewegen centraal stonden.

Sportpunt Houten zet zich met name in voor het bewegen van jongeren en voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Sportmakelaar.