coronaUpdate Sport en Corona (verstuurd aan de sport op 18-5-2021)
Via onderstaande link vindt u de memo van de gemeente houten met de nieuwe COVID-maatregelen en versoepelingen op het gebied van sport per 19 mei 2021.

Memo_gemeente_Houten_maatregelen_18_mei_2021

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lokale en landelijke compensatieregelingen

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)
De TVS-regeling is bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom over het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober tot en met 31 december 2020) hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. De tegemoetkoming wordt aangevraagd door de verhuurder, zoals gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders.

TVS Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 11 juli 2021. Klik hier voor de voorwaarden. 

Tegemoetkoming amateursportorganisaties
De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000.

De aanvraagperiode voor TASOU Q1 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. Klik hier voor de voorwaarden. 

Tool van NOC*NSF
NOC*NSF heeft een tool ontwikkeld om te ontdekken voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt. Ze actualiseren de informatie continu, dus kijk regelmatig op de website om te checken of er nieuwe mogelijkheden zijn. 

Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)
Voor verenigingen die in liquiditeitsproblemen komen bestaat er de mogelijkheid om via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen. Met zo'n noodkrediet kan dan bijvoorbeeld de periode totdat een aangevraagde subsidie wordt uitgekeerd worden overburgd. Maar het noodkrediet kan ook worden ingezet om de financiële schade veroorzaakt door het coronavirus op te vangen en te spreiden over de komende jaren. Meer informatie lees je op de website van de SWS. 

Belastingdienst
De belastingdienst heeft een aantal regelingen in het leven geroepen waarvan de belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle maatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangrijke sites:

Rijksoverheid
RIVM 
GGD
Vereniging Sport en Gemeenten  
Werkgevers in de sport
NOC*NSF