Logo Jeugdfonds SPORT cultuur 2Sporten, dansen, muziek maken en andere creatieve activiteiten zijn essentieel voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, mee kunnen doen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur geeft kansen aan kinderen die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Kinderen vanaf 0 tot en met 17 jaar uit de gemeente Houten komen hiervoor in aanmerking. De bijdrage voor sport bedraagt maximaal € 225,- per jaar per kind. Hiervan betaalt het Jeugdfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen en sportspullen.

Meer informatie over een Jeugdfonds aanvraag voor de inwoners van de gemeente Houten is te vinden op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht. 

Hieronder het overzicht van de organisaties in Houten, die als intermediair / aanvrager, kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag:

Ouders of (trainers van) sportverenigingen kunnen géén aanvraag indienen, maar wel doorverwijzen.

 Scholen:  Overige instellingen: 
 Montessori school   Reinaerde
 Stichting Plusklas Houten  Leger des Heils
 OBS De Brug  Stichting Timon
 OBS De Plantage  Voedselbank Houten
 OBS De Velduil  Youke
 OBS Ridderspoor  van Houten&co
 SBO De Wissel  Vitras CMD
 Houtens (VO)  Stichting Leergeld
 College de Heemlanden (VO)  Sociaal team Houten