Sportpunt Houten verzorgt jaarlijks een aantal workshops en thema-bijeenkomsten over verschillende onderwerpen om de deskundigheid van bestuurlijk kader in Houten te bevorderen. Momenteel kan Sportpunt Houten via het sportakkoord diverse workshops aan bieden. Sportpunt Houten heeft onderstaande workshops uitgekozen om te organiseren in Houten. 

  1. Gezonde sportomgeving
    Omschrijving: Is het eigenlijk niet logisch om je als club in te zetten voor een gezonde sportomgeving? Dat jullie sportclub voelt als een prettige gezonde plek waar je lekker en gezond kunt eten en drinken. En waar jongeren geen ongezond gedrag aanleren, zoals roken of problematisch alcohol drinken, tot ernstige problemen aan toe. De inspiratiesessie geeft je inzichten waarom dit voor een sportvereniging relevant is en hoe je dat kunt realiseren. Zelfs wat het je club en leden oplevert. Deelname is gratis. 

  2. Procesbegeleiding Sociale Veiligheid 
    Omschrijving: Sociale veiligheid in de vereniging is van belang voor behoud van plezierbeleving in de sport. Een bestuur van een vereniging kan een veilig klimaat creëren door bepaalde maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Door gedragsregels voor leden en vrijwilligers in te voeren en aannamebeleid voor nieuwe trainers of vrijwilligers op te stellen. Van gratis VOG-regeling zou gebruik gemaakt kunnen worden. Een inhoudelijk expert helpt de vereniging met het opstarten en implementeren van preventief beleid. Met behulp van dit verenigings traject beperkt de vereniging de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet zij evengoed adequaat te handelen bij incidenten. Deelname is gratis. 

  3. Trainen/coachen vanuit pedagogisch perspectief: pubers
    Omschrijving: Jongeren in de puberleeftijd zijn druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen. Hormonen gieren door het lijf, ze spiegelen zich constant aan anderen, ze zoeken grenzen op en ze zijn altijd op zoek naar het nut van de opdrachten die ze krijgen. Het lichaam verandert, maar ook hun ideeën en identiteit. De zoektocht naar zelfstandigheid levert soms harde confrontaties op met de mensen om hen heen. De fase waarin ze zitten is anders dan die van jonge kinderen en dat vraagt om een heel andere benadering, ook door jou als trainer. Betrokkenheid, doelstellingen en doorzettingsvermogen zijn belangrijke thema’s in de ontwikkeling. Hier kun jij als trainer of coach een grote bijdrage aan leveren!  Deelname is gratis. 
Heb je als sportvereniging interesse om 1 of meerdere van bovenstaande workshops te volgen? Of wil je weten welke workshops nog meer georganiseerd kunnen worden? Neem dan contact op met Sjouke van den Berg